נייר מכתבים נטול עץ 80 ג"ר
  בהדפסה צבעונית פרוצס
 
500 י"ח 200 ש"ח
1000 י"ח 300 ש"ח
2000 י"ח 450 ש"ח
5000 י"ח  550 ש"ח
 
בהדפסת צבע 1
 
1000 י"ח 150ש"ח
2000 י"ח250ש"ח
10000 י"ח 750 ש"ח